RISK 2022

Review of another successful RISK conference

On 1st and 2nd June 2022, the 17th RISK conference was held in Laško, organized by the Slovenian company Real Security. It is a traditional international event that brings together leading experts in cyber security and systems optimization with representatives of local partner companies, consulting companies, government institutions, critical infrastructure, banks, insurance companies, service providers

Review of another successful RISK conference Read More »

Zaključena mednarodna  konferenca  RISK 2022 

1. in 2. junija 2022 je v Laškem potekala konferenca RISK 2022, ki jo že 17 let organizira slovensko podjetje Real Security. Gre za velik tradicionalni mednarodni dogodek, ki povezuje vodilne strokovnjake s področja kibernetske varnosti in optimizacije sistemov s predstavniki lokalnih partnerskih podjetij, svetovalnih družb, državnih institucij, kritične infrastrukture, bank, zavarovalnic, ponudnikov storitev in vseh ostalih podjetij s celotne regije

Zaključena mednarodna  konferenca  RISK 2022  Read More »

Shopping Cart