Sfera IT at RISK 2020: Kibernetska varnost ni samo tehnologija ali kako predstavimo kibernetsko varnost upravi

Presentation abstract:

Država in EU podjetjem nalagata vse več zahtev v predpisih s področja informacijskih tehnologij, s katerimi zagotavljanje skladnosti povzroča naraščajoče stroške. Ko k temu prištejemo še stroške za zagotavljanje kibernetske varnosti, se poslovodstvo kmalu sooči s problemom učinkovitosti vseh teh »nepotrebnih« vlaganj. Ali lahko zagotavljanje kibernetske varnosti predstavlja sinergijo naporov in s tem postane omogočevalec zagotavljanja konkurenčnosti?

About the presenter:

Renato Pulko je direktor podjetja SFERA IT, kjer zadnjih 12 let z ekipo visoko tehnološko specializiranih in certificiranih sistemskih inženirjev nudijo storitve načrtovanja, implementacije in upravljanja komunikacijskih ter varnostih IT sistemov ter možnost nakupa ali najema za to ustrezne IKT opreme. Skrbijo za najkompleksnejša komunikacijska omrežja, za kibernetsko varnost podatkov in omrežij, zagotavlja znanje ter opremo za ureditev podatkovnih centrov znotraj podjetij. Z lastnimi storitvami oskrbuje največje IT sisteme podjetij iz različnih panog v Sloveniji. Sfera IT ponuja tudi lastna orodja za nadzor mrežne in varnostne infrastrukture, s katerimi, skupaj s svojimi uporabniki, proaktivno optimizira IT infrastrukturo svojih naročnikov.

Dr. Urška Kežmah je bila enajst let okrožna sodnica, podpredsednica Okrožnega sodišča v Mariboru in vodja pravdnega oddelka. Zadnji dve leti se kot mediatorka in odvetnica osredotoča na področje informacijskega prava, s poudarkom na sklepanju IT pogodb, razreševanjem sporov pri njihovem izvrševanju ter zagotavljanju skladnosti s predpisi, kot so predpisi na področju kibernetske varnosti, elektronskega poslovanja, podpisovanja, varstva potrošnikov, dostopnosti in zasebnosti.

Dr. Boštjan Kežmah je preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo z izkušnjami s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Je član odbora Sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov in delovne skupine za finteh in kibernetsko varnost Odbora za finančno stabilnost pri Banki Slovenije.

https://www.sfera-it.si/en/home-en/

Shopping Cart