NIL at RISK 2020: Postavitev rešitev VMware z uporabo arhitekture Zero Trust

Kako vzpostaviti moderno in dinamično varnostno arhitekturo, na podlagi tesnega zaupanja med gradniki

Presentation abstract:

Koncept Zero Trust Architecture (ZTA) v moderna IT-okolja vpeljuje neprekinjeno overjanje in avtorizacijo dostopa do lokalnih omrežij, podatkov ter poslovnih procesov – s ciljem dodeljevanja natančno definiranega nivoja dostopa ter ohranjanja varnosti v razpršenih poslovnih okoljih.
V svojem predavanju bo Stojan Rančić, IT-arhitekt, pojasnil ključne vidike pristopa ZTA in predstavil kako v praksi vzpostaviti varnostne mehanizme ZTA z uporabo tehnologij in rešitev podjetja VMware.

About the presenter:

Stojan Rančić je strokovnjak za varnost, specializiran za področji omrežij in informacijskih sistemov. Poleg tega ima veliko znanja s področja odprto kodnih sistemov ter virtualizacijskih tehnologij. Stojan Rančič je tudi inštruktor, kot predavatelj pa vodi Ciscove tečaje širom po svetu.

www.nil.com

Shopping Cart