CheckPoint at RISK 2020: CYBER SECURITY INNOVATIONS THAT MATTER BY CHECK POINT

About the presentation:

The traditional security perimeter is disappearing, being replaced by border-less workplaces where data roams freely among cloud, network and endpoint applications. This new paradigm entails a widening of the attack surfaces too, leaving organizations’ exposed to data breaches and cyber-attacks. A modern security paradigm is needed.

Check Point enables the mobile workforce by securing all your devices and data, no matter where you are or what you connect to; whether you are downloading emails on your laptop at home, checking your calendar on the phone while commuting or accessing SaaS applications, you can rest assured that your data is secure. How we do it? Answer is simple with unique innovations.

Tradicionalni varnostni parametri izginjajo in ih nadomeščajo delovna mesta brez meja, kjer se podatki prosto gibljejo med aplikacijami v oblaku, omrežju in končnih točkah oziroma delovnih postajah. Nova paradigma pomeni tudi širjenje napadalnih površin, organizacije pa so zaradi tega še bolj izpostavljene kibernetskim napadom. Zato je potrebna sodobna varnostna paradigma.

Check Point omogoča navedeno z varovanjem vseh naprav in podatkov, ne glede na to, kje ste ali s čim se povezujete; ne glede na to, ali doma prenašate e-poštna sporočila na prenosni računalnik, preverjate koledar v telefonu, ko potujete ali dostopate do aplikacij SaaS, ste lahko prepričani, da so vaši podatki varni. Kako to storimo? Odgovor je preprost z edinstvenimi inovacijami naših produktov.

Presenter: Siniša Kovač

Shopping Cart