Media sponsors

   a&s Adria is professional magazine providing total security solutions. It is the only monthly publication which covers the entire Adriatic region security market: Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia. a&s Adria topics are: manned guarding, physical security, mechanical security, cyber security, corporate security, home automation, Internet of Things, security management, and investigative activities.

http://www.asadria.com/

   http://iprom.si
   Revija Monitor ponuja bralcem najpopolnejši pregled ponudbe informacijske in telekomunikacijske tehnologije v Sloveniji, podkrepljen s strokovnimi in neodvisnimi laboratorijskimi testi. Tako v domačem kot v poslovnem okolju je uporabna revija z visoko strokovno IT vsebino. Bralce seznanja o dogajanju v industriji in najnovejših tehnoloških dosežkih ter jih pripravlja na izzive prihodnosti. S kombinacijo teoretskega znanja in primeri iz slovenske prakse predstavlja pregledne podatke, ideje in rešitve, ki izkušnjo z informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo dvigajo na novo raven.

http://www.monitor.si/

  Revija Računalniške novice spada med najbolj uveljavljene medije s področja informacijskih tehnologij. Ponuja kakovostno vsebino za nizko ceno, namenjena pa je predvsem objavi novosti in trendov s področja informacijskih tehnologij. Ker želimo, da so novice v reviji čim bolj ažurne, revija izhaja dvakrat mesečno, in sicer vsak drugi in četrti četrtek v mesecu. Letno tako izide enaindvajset številk, novoletna ter poletni izdaji pa so dvojne.

https://www.racunalniske-novice.com/

 http://mobinetrevija.si/
  Infosecurity Magazine has over ten years of experience providing knowledge and insight into the information security industry. Its multiple award winning editorial content provides compelling features both online and in print that focus on hot topics and trends, in-depth news analysis and opinion columns from industry experts.

https://www.infosecurity-magazine.com/

  Večer je medijska hiša, ki bralcem na vseh platformah – v tisku, na spletni strani in na aplikaciji – vsak dan prinaša verodostojne novice ter zgodbe iz Slovenije in sveta. S komentarji in analizami v kontekst postavlja aktualno dogajanje. Predvsem pa Večer kot edini medij na Slovenskem bralcem vsak dan prinaša tudi verodostojne, relevantne in zanimive informacije iz lokalnih okolij, zlasti iz Maribora, pa tudi širše iz podravske, pomurske, koroške, šaleške in celjske regije, tako je v letu 2015 pričel izhajati tudi brezplačni 14 dnevnik Večer Koroška, ki se lokalne tematike še posebej dotika. Za lahkotnejšo, a še zmeraj relevantno vsebino pa je za bralce poskrbljeno z Večerom v nedeljo.

https://www.vecer.com

 https://mariborinfo.com

Want to spread the word on the importance of IT security through your media channels? We would be happy to discuss partnership options. Contact us at matic.knuplez@real-sec.com.